Storvik

Norra stambanan rustas

Nu drar Trafikverket igång upprustningen av norra stambanan mellan Storvik och Ockelbo som länge varit en flaskhals för de tunga godstransporterna.

Totalt 100 miljoner statliga kronor satsas på nya stolpar, nya transformatorer och framför allt en ny kontaktledning.

– Den är inte bytt sedan 1964-65 så det är hög tid att byta, säger Trafikverkets projektledare Peter Björklund som också menar att sträckan är viktig ur infrastruktursynpunkt.

– Ja, det är pulsådern på godstrafiken från södra Sverige och framförallt har vi stålpendeln som går mellan Luleå och Borlänge.

Vad betyder det för trafiken?

– Ökad kapacitet, till exempel kan stålpendeln gå med 3 RC-lok som är multipelkopplade och ta med sig mer gods.

Nya ledningar och transformatorer
3200 ton tung, dundrar stålpendeln från Luleå förbi Storvik mot Borlänge och SSAB. Och med nya ledningar ska de redan skrämmande stora transporterna bli ännu fler och ännu större lovar Niclas Reinikainen, VD vid Infranord.

– Vi kommer att hjälpa till att öka förmågan att dra tyngre laster och det känns väldigt roligt, ett stimulerande jobb, säger han.

Vad betyder det för regionen?

– Det betyder mycket. Dels så får vi en säkrare transport genom regionen och för oss så sysselsätter det här ett 30-tal personer under ett och ett halvt år, så det är bra på så sätt för regionen.