Blekinge

Uppgifter om vapenfabrik förvånar försvarspolitiker

1:32 min

Uppgifterna att den svenska myndigheten Totalförsvarets forskningsinstitut FOI planerar att hjälpa Saudiarabien med uppbyggnad av en vapenfabrik tillbakavisas med kraft av länets riksdagsledamot Annicka Engblom (M) som sitter i försvarsutskottet.

Uppgifterna, som publicerats av Sveriges Radios Ekoredaktion, gör gällande att det funnits samarbete mellan FOI och Saudiarabien under lång tid.

Ingen substans
En uppbyggnad av en vapenfabrik ska enligt samma uppgifter gått under namnet "Projekt Simoom" och pågått sedan 2007.

– Jag sitter förutom i försvarsutskottet även i exportkontrollrådet, där det tydligt skulle märkts om transaktioner skett mellan svenskt företag och Saudiarabien, säger Annicka Engblom.

Samarbete om forskning
Annicka Engblom medger dock att FOI har visst intresse av Saudiarabien.

– Det har funnits vissa indikationer på ett begynnande forskningssamarbete, men det har inte blivit mer än så.