FOI:s planer på vapenfabrik har väckt reaktioner

5:46 min

Avslöjandet om att myndigheten FOI i hemlighet hjälpt diktaturen Saudiarabien med planeringen av en vapenfabrik har väckt reaktioner - både utomlands och i Sverige. Exempelvis har försvarsministern KU-anmälts och Vänsterpartiet kräver en riksdagsdebatt om frågan.

– Jag tycker att det är fullständigt häpnadsväckande att vi har en regering som hjälper en diktatur att utveckla vapensystem och bygga en vapenfabrik bakom ryggen på Sveriges riksdag, säger Jonas Sjöstedt, partiledare för Vänsterpartiet.

Det handlar om en mångmiljardaffär - en fabriksanläggning i öknen med mer än 30 byggnader.

Ekot har tillgång till en stor mängd hemliga handlingar från bland annat regeringskansliet och FOI. Alla handlar om projektet Simoom.

Dokumenten visar alltså hur en svensk  myndighet hjälper den saudiska regimen med planeringen av missilfabrik. Fabriken har ännu inte börjat byggas, men planeringen har alltså pågått sedan 2007.

Det handlar inte som tidigare om att exportera vapen -  utan om att lära saudierna att tillverka vapen. Något de inte kunde själva.

Nyheten har fått stort genomslag även utomlands där den citeras på flera stora nyhetssajter.

Nu kommer starka reaktioner från saudiska oppositionen i exil. Madawi al Rasheed är politisk aktivist och dotter till grundaren av den saudiska demokratiska fronten.

– Genom sitt agerande sviker Sverige båda de demokratiska och liberala krafterna i Saudiarabien och även i västvärlden som i åratal har kämpat för mänskliga rättigheter, säger Madawi al-Rasheed.

Att projektet är känsligt även i Sverige råder det inget tvivel om. Interna dokument Ekot tagit del av  beskriver också projektet som unikt och att det tänjer gränserna för vad som är möjligt för en svensk myndighet.

I början av 2008 blev regeringen orolig och ville hellre att projektet med vapenfabriken skulle skötas av ett privat företag. På så sätt skulle det inte krävas ett regeringsbeslut om vapenfabriken.

Men saudierna ville absolut att FOI skulle fortsätta leda projektet vilket de upplevde att de blivit lovade.

Saudierna hotade med att stoppa flera stora svenska exportaffärer till landet. På myndigheten FOI visste man inte hur man skulle göra.

Madeleine Sandström var vid den här tiden generaldirektör på FOI.

– Det bestående minnet är att det var skitjobbigt, säger hon.

För att lösa problemet bildade FOI ett privat företag som döptes till SSTI. På pappret var det helt fristående men det hade genom flera personer en koppling till FOI. Ett bulvanföretag helt enkelt.

Firmatecknare var en av generaldirektörens närmaste medarbetare Dick Sträng.

--Vi såg ingen annan väg ur det här. Det finns ingen vettig, korrekt lösning på problemet, säger han.

Långt gångna förhandlingar fördes med saudierna men upplägget med bulvanföretaget övergavs när Dick Sträng lämnade FOI i mitten av 2010.

Men projekt Simoom lever vidare. Samarbetet med saudierna fortsätter.

Trots att vi kan presentera omfattande dokumentation på vad som hänt vill FOI:s nuvarande generaldirektör Jan Olof Lind inte ens erkänna att projektet finns.

– Vi har i dag inget avtalsbundet projekt med landet, så jag har ingen kommentar.

Har ni haft något projekt som hetat Simoom med Saudiarabien?

– Svaret är nej.

Inte?

– Svaret är nej.

Är det sant?

– Hör du inte vad jag säger?

Efter Ekots avslöjande pågår nu fördelningen av den politiska skulden. Statsminister Fredrik Reinfeldt säger att hans regering bara fullföljt ett avtal om militärt samarbete som den socialdemokratiska regeringen slöt med Saudiarabien 2005.

– Vi har ju ett MOU med Saudiarabien sedan 2005. Och vi har den ordningen i Sverige att vid regimskiften som skedde 2006 så fullgör vi den här typen av avtal, säger han.

Men socialdemokraterna håller inte med om det här. Urban Alin, vice ordförande i utrikesutskottet, säger att den nuvarande regeringen har ansvaret för FOI:s samarbetet med Saudiarabien om den hemliga vapenfabriken.

– Regeringen hade möjlighet att avbryta samarbetet 2010 men valde att fortsätta det. Det här projektet som Ekot redovisat satte igång 2007 och det var under den borgerliga regeringens år. Så alla förstår att det skett under den borgerliga regeringens tid.

Regeringspartierna är splittrade i frågan om samarbetet med diktaturen Saudiarabien. Kristdemokraterna har försökt avbryta samarbetet, säger Emma Henriksson, gruppledare i riksdagen.

– Det stora problemet är att vi har ett samarbetsavtal med Saudiarabien som är en diktatur. Det är något vi har motsatt oss men tyvärr inte fått majoritet för.

Samma sak säger Jan Björklund, partiledare för Folkpartiet.

– Jag fick reda på detta genom att lyssna på radio i morse, jag kan för lite om det som just nu har berättats. Självklart kommer det här att granskas, jag såg nu att konstitutionsutskottet ska granska det hela. I grunden menar jag att samarbetet är en följd av det avtal som ingicks mellan Sverige och Saudiarabien om militärt samarbete redan 2005 och jag tycker inte att vi bör ha det avtalet. Vill man ändra detta bör man avbryta avtalet och vi bör skärpa lagstiftningen, säger Jan Björklund.