Visby hamn får fler parkeringsplatser

Regionstyrelsens arbetsutskott har sagt ja till tekniska nämndens förslag att hitta en permanent lösning för parkeringsplatser och uppställningsytor kring hamnterminalen.

Det blir alltså fler parkeringsplatser vid Visby hamn.

Enligt tekniska nämnden skulle den nya parkeringslösningen leda till att helhetsintrycket för entrén till hamnen och världsarvet höjdes väsentligt.

Ombyggnationen kommer att kosta drygt en miljon kronor.