Oklart om klimatforskningen ger resultat

1:41 min

Riksrevisionen har granskat svensk klimatforskning, och anser att forskningsresultaten skulle kunna bidra mer till att minska utsläppen.

Omkring sju procent av statens forskningspengar gick till klimatforskning år 2010, men politikerna vet för lite om resultaten, enligt riksrevisor Claes Norgren.

– En av våra övergripande slutsatser är att det finns en potential för klimatforskning att bidra till klimatmålen. Men det är oklart i vilken mån forskningen faktiskt stöder klimatmålen, det är svårt att bedöma resultaten och det finns ingen samordning, uppföljning och samlad strategi.

Att forskningen är viktig för att klara klimatmålen har regering och riksdag understrukit. Staten ger klimatforskningen årliga miljardbelopp. Riksrevisionen räknar med att staten satsade två miljarder kronor 2010. Men eftersom klimatforskning spänner över många olika ämnen är också kostnaderna osäkra.

Inte heller har regeringen preciserat vad forskningen ska bidra med. För att mäta vad klimatforskningen lett till har Riksrevisionen utgått från antalet patent och antalet publicerade vetenskapliga artiklar.

Där ligger andra länder lika bra till som Sverige, trots mindre statliga satsningar på klimatforskning, enligt Riksrevisionen.