Tillsynsmyndighet deltog i möten om vapenfabrik

2:55 min

Inspektionen för strategiska produkter, ISP, är den myndighet som självständigt ska pröva alla fall av vapenexport från Sverige. Men Ekot kan nu avslöja att ISP:s ledning i själva verket varit involverad i förhandlingen med Saudiarabien om bygget av vapenfabriken. Det visar hemliga mötesprotokoll från regeringskansliet.

Här på ISP kontrolleras att lagen om krigsmateriel följs. I Sverige är vapenexport förbjuden om man inte får ett särskilt tillstånd av just ISP.

Eftersom ISP är en tillsynsmyndighet får tjänstemän här inte delta i förhandlingar och hjälpa till vid vapenexportaffärer, säger Jan Erik Lövgren som är vice generaldirektör på myndigheten.

– Då skulle man blanda ihop sina roller. Vi har ju en uppgift att vara kontrollerande, säger Jan Erik Lövgren.

Så ni sitter inte med från ISP vid förhandlingar och ger förslag på hur man kan lägga upp en affär för att man skulle kunna få ett godkännande?
– Nej, så fungerar det ju inte.

Så fungerar det alltså inte, enligt vice generaldirektören. Men Ekots granskning visar att det är precis så det fungerar.

Hemliga dokument avslöjar att ISP:s högste chef, generaldirektören Andreas Ekman Duse, suttit med i förhandlingar om den vapenfabrik som Sverige och myndigheten FOI planerar att hjälpa den saudiarabiska diktaturregimen att bygga.

Men innan vi berättar för honom att vi känner till de här förhandlingarna  frågar vi honom om han i egenskap av generaldirektör får sitta med vid förhandlingar mellan säljare och köpare.

– Vår roll är inte att sitta med när säljare och köpare möts, nej, säger Andreas Ekman Duse.

Så det skulle vara problematiskt att sitta med vid såna möten?
– Ja, det är inte aktuellt.

Brukar du göra det? Sitta med i förhandling mellan köpare och säljare?
– Aldrig.

Men ett protokoll från den 26 juni 2008 visar hur Andreas Ekman Duse deltar i ett möte med den saudiska generalen Nasser, den tänkta köparen, och FOI, den tänkta säljaren. Mötet äger rum på försvarsdepartementet.

Enligt protokollet hjälper ISP:s generaldirektör till, värderar olika alternativ. Han lämnar till och med en "preliminär positiv bedömning" av vapenaffären.

Andreas Ekman Duse gör alltså precis det ISP inte ska göra. Själv har han en annan tolkning.

– Jag kallades dit av försvarsdepartementet och deltog i detta möte på uppdrag av försvarsdepartementet för att förklara hur svensk exportkontroll fungerar. Det har ingenting med själva, eventuella affärer att göra, säger han.

Vi frågar försvarsminister Sten Tolgfors om varför Andreas Ekman Duse kallades till förhandlingen.

– Jag har ingen kommentar till den frågan, säger Sten Tolgfors.

Varför inte?
– Nej, jag har ingen kommentar till frågan.