Fler analfabeter läser svenska för invandrare

1:51 min

En allt större andel av eleverna i Svenska för invandrare, SFI, kan varken läsa eller skriva på sitt eget språk när de kommer till Sverige. Idag studerar dubbelt så många med ingen eller bara ett par års skolgång bakom sig på SFI, jämfört med 2006. Men undervisningen är inte anpassad för det, rapporterar SR International.

Kiia Ojala är SFI-lärare i Tensta i nordvästra Stockholm. Där har en av fyra elever liten eller ingen skolgång alls med sig från hemlandet. De flesta är kvinnor och har stora svårigheter i det svenska samhället, säger Tiia Ojala.

– De kan inte ta hand om sina barn i Sverige på grund av att de inte kan språket. De förstår inte hur förskolan fungerar. De tappar rollen som föräldrar, och de tappar sig själva. De förlorar sitt värde för att de inte har nån roll i samhället, säger Tiia Ojala.

Enligt siffror från skolverket växer antalet vuxna med ingen eller högst tre års skolgång från hemlandet kraftigt på SFI-utbildningarna. 2006 var de drygt 7000, eller 12 procent av dem som läste svenska för invandrare och 2010 var det dubbelt så många - 15 000 av totalt 100 000 SFI-studerande. 26-åriga Khadra Adow är en av dem, som går i skolan för första gången i sitt liv - på SFI i Tensta, där hon lärt sig läsa och skriva lite - på svenska.

– Jag har inte skrivit förut, nu skriver och läser jag lite på svenska. Jag kunde inte skriva förut, men nu både skriver och läser jag på svenska. Men jag kan inte skriva på somaliska, säger Khadra Adow.

Hon går i en liten klass med bara åtta elever och tolkhjälp. Det är ett EU-finansierat projekt, som tar slut i augusti. Ofta är SFI-klasserna större – ibland mellan 20 och 30 elever, nivån är inte individanpassad och många lärare saknar kompetens i att utbilda analfabeter. Det gör att bara omkring en tredjedel av eleverna klarar sina kurser på de lägre nivåerna. De stora bristerna i SFI-undervisningen i många kommuner har fått kritik i flera rapporter från skolinspektionen, där Agneta Kristensson är utredare.

– SFI är inte den prioriterade fråga det borde vara i kommunerna. En okunskap om hur frågan ska hanteras, säger Agneta Kristensson.

Samhället tar inte sitt ansvar, menar Tiia Ojala, som säger att det behövs mer kunskap om den här gruppen.

– Det har inte våra politiker och det har ju inte ens alla SFI-lärare, säger Tiia Ojala.

Jenny Hallberg, SR International
jenny.hallberg@sverigesradio.se

Warsame Elmi, SR International
warsame.elmi@sverigesradio.se