Unnarydsbo kräver sloganbyte

Hylte kommun uppmanas att sluta använda en speciell slogan eller en fras för att locka till sig turister.
Det är ägaren till Pensionatet Alebo i Unnaryd som anser sig ha ensamrrätt till uttrycket ''Lätt att hitta - svårt att glömma''. Han vill nu att kommunen tar bort hans slogan från alla tryckta och digitala medier med kommunen som utgivare.