Pappamånader fick pappor att ta ledigt

1:46 min

Jämställdhetsbonusen har inte lett till att pappor har tagit ut mer föräldraledighet. Däremot har de två pappamånaderna haft stor effekt. Det visar en granskning av pappors uttag av föräldrapenning som Inspektionen för Socialförsäkringen presenterade i dag. 

– Vi såg ingen effekt och vi har verkligen tittat på olika grupper av pappor med olika hög utbildning, olika hög inkomst, svensk födda, utlands födda och så vidare, men vi hittar ingen effekt av jämställdhetsbonusen, säger utredaren Ann-Zofie Duvander.

– Nu har vi fått en förenkling och en automatisering av jämställdhetsbonusen från årsskiftet så det är möjligt att det kommer att ske andra saker nu, men så som jämställdhetsbonusen var när den infördes 2008 så har vi inte hittat några effekter, säger hon.

Inspektionen för Socialförsäkringen har gått igenom de olika reformer som införts för att stimulera ett mer jämlikt uttag av föräldraförsäkringen.

Jämställdhetsbonusen har ännu inte lett till att pappor är mer hemma.

Men de två månader som reserverats för uttag 1995 och 2002 har haft stor effekt och har lett till att pappor ökat sitt uttag, enligt granskningen.

Ska pappor lockas att ta ut mer föräldraledighet är det effektivast med en ytterligare reserverad månad, säger Ann-Zofie Duvander.

– Givet vad vi vet i dag så vet vi då att reserverade månader har större sannolikhet att ge en effekt på pappors uttag än vad jämställdhetsbonusen har haft, säger Ann-Zofie Duvander.

– Effekten av den första reserverade månaden som infördes 1995 var till exempel att många pappor med låg inkomst ökade sitt uttag. När den andra reserverade månaden infördes 2002 var det pappor med medelinkomst som ökade uttaget mest.

Dessa två reformer har i grunden ändrat attityden till vad som är normalt för pappor att göra. Det säger Ann-Zofie Duvander.

– Innan 1995 när den första månaden infördes var det ungefär hälften av alla pappor som använde föräldraledigheten över huvud taget. Nu använder nästan alla pappor föräldraledighet. Det är snarare så att om du är en pappa som inte är föräldraledig, så får du förklara det, säger Ann-Zofie Duvander.