ISP:s generaldirektör kritiseras för vapenmöte

3:58 min

Det kommer hård kritik mot ISP:s generaldirektör Andreas Ekman Duse för att han har suttit med i förhandlingar mellan regeringen, FOI och Saudiarabien och gjort bedömningar av olika affärsupplägg på den vapenfabrik som FOI, totalförsvarets forskningsinstitut, ville hjälpa Saudiarabien att bygga.

Anna Ek är ordförande på organisationen Svenska Freds.   

– Det ska vara en kontrollmyndighet och man ska tolka reglerna på ett strikt sätt. I den här specifika affären måste alla korten upp på bordet. Det måste göras en ordentlig utredning. Det är dags att fördela skulden här bland de ansvariga, för det är ett otroligt mörkande från både regering och myndigheten, säger Anna Ek som är ordförande på organisationen Svenska Freds.   

I Sverige är vapenexport förbjuden om man inte får ett särskilt tillstånd av ISP, Inspektionen för strategiska produkter.

Eftersom ISP är en tillsynsmyndighet får tjänstemän här inte delta i förhandlingar och hjälpa till vid vapenexportaffärer. De får inte ens sitta med vid möten mellan säljare och köpare, enligt generaldirektör Andreas Ekman Duse.

– Vår roll är inte att sitta med när säljare och köpare möts, säger Andreas Ekman Duse till Ekot.

Men som Ekot kunde avslöja i morse har ISP:s general direktör Andreas Ekman Duse, suttit med i förhandlingar om den vapenfabrik som Sverige och myndigheten FOI planerar att hjälpa den Saudiarabiska diktaturregimen att bygga.

Förhandlingen inträffade på ett möte på försvarsdepartementet. Själv vill han tona ned det inträffade.

– Jag kallades dit av försvarsdepartementet och deltog i detta möte på uppdrag av försvarsdepartementet för att förklara hur svensk exportkontroll fungerar. Det har ingenting med själva affären att göra, säger han.

Men det var inte första gången Andreas Ekman Duse var med på möten som enligt honom själv inte får inträffa.

Reglerna för vad ISP:s ledande företrädare får och inte får göra är hårda. Kontakter med exporterande företag ska skötas på ISP:s kontor. Absolut inte i avslappnade sammanhang på krogen till exemplet.

Reportern frågar: Skulle du till exempel gå på krogen och träffa företrädare för vapenindustrin?

– Vi har ett strikt regelverk när det gäller vad som är tillåtet i sådana sammanhang och det är inte tillåtet, nej, svarar Andreas Ekman Duse.

Brukar du gå och träffa företrädare för vapenindustrin på krogen?

– Jag har ju svarat på det. Vi har ju alltså möten på ISP i den mån som företaget har något de vill diskutera. Sedan i samband med att de presenterar sina marknadsföringsrapporter, vilket de måste göra enligt lagstiftningen, så har vi också möten på ISP när man diskuterar olika frågor.

Så du träffar inte vapenindustrin på krogen?

– Nej, svarar Andreas Ekman Duse.

Men den 19 februari 2007 anordnar FOI en middag på värdshuset Clas på Hörnet i Stockholm. Det framgår av ett dokument som Ekot har tillgång till och som vi har publicerat på webben. Med på mötet är Saudiarabiens ambassadör, och två höga chefer på försvarsföretaget Saab och FOI.  På middagen diskuteras framtida samarbeten och affärer. Och med på middagen är ISP:s generaldirektör Andreas Ekman Duse.

Detta trots att han själv säger att han aldrig träffar vapenexportföretag på krogen.

– Nu undrar jag vad du är ute efter, måste jag säga? Det har jag inget som helst minne av att ha varit på, svarar Andreas Ekman Duse. När skulle det ha varit?

Enligt det här dokumentet var du en av gästerna på restaurang Clas på Hörnet. Det står att middagen började klockan 19 och bland gästerna fanns general Nasser från Saudiarabien och flera höga chefer från Saab.

– Ja, ja, ja. Det var inte Saab som var värd för den middagen utan det var faktiskt FOI, svarar Andreas Ekman Duse.

Men Saab var med på det här mötet?

– Ja, det är mycket möjligt. Det kan jag inte erinra mig.

Men du kommer ihåg det här mötet nu?

– Jag kommer ihåg att det var en middag som FOIs generaldirektör bjöd på som jag då deltog i, ja.

Varför var du där?

– För att vi har ett ansvar för exportkontroll och många gånger så handlar det om att vi faktiskt ska informera om vad exportkontroll innebär för någonting.