Kritik mot stoppad bro

0:49 min

Stefan Hanna (C), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden i Uppsala är mycket kritisk till att Länsstyrelsen stoppar planerna på en ny bro över Fyrisån i höjd med Studenternas. Länsstyrelsen menar att en bro skulle hota Uppsalas dricksvattenförsörjning.

– Jag tänker besöka Länsstyrelsen och höra om deras intresse är att alla ska flytta till Stockholm, eller om vi ska fortsätta ta emot alla som vill bo, leva och verka i Uppsala, säger Stefan Hanna.

– Det är helt nödvändigt för oss att kunna se till så att trafikflödena på sikt kan fungera bättre mellan väst och syd över Fyrisån. Oavsett vilket alternativ man väljer så kan man alltid säga att det finns risk för vattentäkter. Det innebär i princip att de alltid kommer att säga nej, och det är helt oacceptabelt, säger han.

Så ni kommer att överklaga Länsstyrelsens beslut?

– Jag kommer att träffa berörda tjänstemän idag, sen kommer jag att rådgöra med mitt presidium. Sedan bestämmer vi hur vi ska göra.