Reinfeldt tveksam till att riva upp vapenavtal

1:32 min

Regeringen är fortsatt oenig om vapenavtalet med Saudiarabien. Medan Folkpartiet och Kristdemokraterna är uttalat kritiska, vill Centerpartiet bara titta på frågan medan statsminister Fredrik Reinfeldt å sin sida är tveksam till att riva upp det avtalet.

– Jag tycker att vi ska se på sådana här avtal som ett långsiktigt åtagande. Väljer Sverige att ingå det så säger vi till ett annat land ”med er vill vi, baserat på det här avtalet, ha en långsiktig relation”. Då tycker jag att det krävs väldigt mycket, även fast det här avtalet ingicks av en annan regering, för att man ska bryta det, säger statsminister Fredrik Reinfeldt.

Vad är risken om vi säger upp avtalet, vad får det för konsekvenser?

– Stänger man ned ett avtal av det här slaget så kommer den export som har vuxit ganska mycket och är ganska betydande, som Sverige på olika områden har med Saudiarabien, naturligtvis komma att kunna riskeras, säger Fredrik Reinfeldt.

Men går det aldrig att säga upp avtal innan det löper ut?

– Ingår Sverige i ett avtal med ett annat land som ska syfta till att skapa stabilitet i kontakt med de här länderna och förutsätta handel, då måste också Sverige fullgöra avtal som vi sluter.

Fredrik Reinfeldt vet inte om det specifika samarbetet om utvecklingen av vapenfabrik ska fortsätta. Men han tycker att det är bra om saken granska av konstitutionsutskottet. Samtidigt förutsätter han att FOI och ISP följt gällande regler.

– Jag förutsätter att de följer lagar och regler. Jag förstår att det ställs frågor i anslutning till de uppgifter som kommer fram. Jag har lärt mig av lång erfarenhet att invänta att man verkligen belägger och reder ut vem som har gjort vad innan vi är färdiga med att kunna konstatera att någon har brutit mot någon regel och vilken eventuell konsekvens det i så fall ska få, säger statsminister Fredrik Reinfeldt.

I går kritiserade såväl kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund som folkpartiets ordförande Jan Björklund det övergripande vapenavtalet med Saudiarabien och konstaterade att det hade velat stoppa det redan 2010.

– Jag tycker inte att vi behöver ha det avtalet, så vill man ändra detta så bör man bryta avtalet och skärpa lagstiftningen, sa Jan Björklund till Ekot i går.

Men centerledaren Annie Lööf är inte lika tydlig. Hon säger att Centerpartiet vill att mänskliga rättigheter och demokrati ska spela större roll för vapenexport och hänvisar till att en utredning ska se över reglerna för vapenexporten.

Men något definitivt besked om partiets inställning vill hon inte ge.

– Det här är mänskliga fri och rättigheter som ska vägas mot handel och jobb. I det här läget vill Centerpartiet ha en tydligare fokus på mänskliga fri- och rättigheter.

Folkpartiet och Kristdemokraterna tycker ju att avtalet ska rivas upp när det går. Håller du med?

– Vi har ett ansvar att Sverige lever upp till de avtal som vi fattar beslut om. Jag är beredd att titta på detta, säger Annie Lööf.