Många barn placeras fel

Varje år betalar länets kommuner miljontals kronor för placeringar av barn och unga som av olika skäl inte kan bo kvar hemma. Samtidigt finns det brister i hur placeringarna sköts. Ett tecken på det är att många placeringar avbryts i förtid - under ett år var 40 procent av utskrivningarna från länets ungdomshem oplanerade
Det här är ett misslyckande, det säger Lars-Erik Andervad, som är socialkonsulent på länsstyrelsen, till P4 Kalmar. Det beror bland annat på att kommunerna inte ger tillräcklig information om barnens problem och att det saknas uppföljning av placeringarna,