Fläskkött ett fall för DO

16 min

En ung kvinna i Norrköping har fått 60.000 i ersättning från Arbetsförmedlingen. Hon blev diskriminerad på grund av sin religion. Kvinnan skulle gå en kockutbildning, men började aldrig eftersom det krävdes att eleverna skulle smaka fläskkött. Enligt den som ordnade utbildningen gick det inte att göra något undantag för kvinnan, trots att hon förklarade att hon var muslim och inte fick smaka griskött. Kvinnan anmälde därför Arbetsförmedlingen till Diskrimineringsombudsmannen (DO) som gjorde bedömningen att Arbetsförmedlingen missgynnat kvinnan på grund av hennes religion.
Hör Agneta Broberg, generaldirektör hos Diskrimineringsombudsmannen och Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, som ifrågasätter om summan 60.000 har stöd i gällande rätt. 16-timmen