Lag om kvicksilveravfall krävs

Sveriges kvicksilveravfall bör djupförvaras i berggrunden. Det föreslår en utredning, som läggs fram om några veckor.
Utredningen föreslår en lagstiftning, som tvingar avfallsägarna att bygga ett djupförvar. Anläggningen ska prövas av miljödomstolen. Idag finns ungefär 15.000 ton kvicksilveravfall med 1.100 ton rent kvicksilver lagrat hos industrier, gruvor och avfallsanläggningen SAKAB i Sverige.