Många beredda att avstå från antibiotika

Fyra av fem svenskar är beredda att avstå från antibiotika när det är möjligt, även om det skulle kosta några sjukdagar mer. Det framgår av den så kallade Vårdbarometern som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ställer samman varje år.

Det framgår också att utbildningsnivå har betydelse för hur man ser på antibiotika, där de som har studerat på högskola och universitet är mer positiva till att avstå än de med kortare utbildning.