Satsning ska vända kvinnors ohälsa på jobbet

2:08 min

Kvinnor tvingas mycket oftare att sluta arbeta på grund av sjukdom än vad män gör. Men från och med i dag ska det bli ändring på det. Under tre år framåt gör Arbetsmiljöverket en satsning på kvinnors arbetsmiljöer för att komma tillrätta med att kvinnor mår sämre än män på jobbet.

– Vi vet att kvinnor mår sämre på jobbet, har högre sjukskrivning, att de slås ut ur arbetslivet i förtid och vi vet att det till viss del är arbetsrelaterat. Och det är naturligtvis inte acceptabelt, säger Boel Callermo, projektledare på Arbetsmiljöverket.

Män drabbas oftare av arbetsplatsolyckor som leder till sjukdom eller dödsfall, medan kvinnor drabbas av fler arbetssjukdomar, fler arbetsplatsolyckor utan sjukfrånvaro och fler olyckor till och från arbetet, än män.

Därför har Arbetsmiljöverket fått ett treårigt uppdrag av regeringen att hitta sätt att förhindra att kvinnor slås ut från arbetsmarknaden på grund av arbetsmiljöproblem.

De mest kvinnodominerade arbetsplatserna finns inom sektorerna utbildning, omsorg och sociala tjänster och där drabbas de anställda av belastningsskador, men också psykosociala problem, hot och våld och olika smittor.

Men de yrken där kvinnor skadar sig mest är inom mansdominerade yrken som transport och magasinering och den bransch som orsakar flest arbetssjukdomar per sysselsatt kvinna är tillverkningsindustrin.

– Kvinnor är generellt mer sjukskrivna än vad män är, och man har särskilt höga sjukskrivningstal på arbetsplatser som är kvinnodominerade eller extremt mansdominerade. Ohälsan är lägst där jämställdheten är bäst, säger Boel Callermo.

Runt 1 500 arbetsplatser ska årligen besökas inom olika branscher och ett första resultat av undersökningen kommer att presenteras i slutet av april.

– Det långsiktiga målet är att kvinnors arbetsmiljö ska bli bättre, vilket kommer ge en positiv effekt på samhället, den enskilda organisationen och för individen naturligtvis.

– I ett kortare perspektiv vill vi att arbetsgivarna ska bli mer medvetna och ha högre kunskaper så att man undersöker och åtgärdar sin arbetsmiljö med ett medvetet genusperspektiv.