Oenighet bromsar planer på storregioner

2:01 min

Det kommer inte att bildas några nya storregioner i Sverige de närmaste åren. Det står klart efter att tiden gått ut för landstingen att anmäla intresse till den utredning i frågan som nu pågår.

Per Wahlberg är moderat landstingsråd i Västernorrland som hade planer på att gå samman med Jämtland.

– Det handlar om att vi inte har fått den folkliga förankringen kan jag se. Vi bedömde läget att det inte var lönt att gå vidare i och  med att några av partierna inte ställde sig bakom en ny ansökan, säger Per Wahlberg.

Västernorrland och Jämtland hade långt gångna planer på att gå samman till en storregion. Men när avgörande beslut skulle fattas saknades stöd av Centerpartiet och Moderaterna i Jämtland, samt Moderaterna i Västernorrland.

Landstingen har fram till nu haft en möjlighet att påverka den nya indelningen för statliga myndigheter som utredaren Mats Sjöstrand kommer att föreslå i slutet av året. Det vill säga förändrade gränser för länsstyrelserna.

Meningen är att nuvarande 21 länsstyrelser ska minskas rejält.

Civilminister Stefan Attefall hade väntat sig att till exempel Jämtland och Västernorrland skulle gå ihop. Men han tänker inte utöva påtryckningar för att skapa nya storregioner.

– Nej, jag kan beklaga kanske att man inte har visat tillräckligt stort ledarskap på en del ställen. Men jag tycker samtidigt att det måste vara varje respektive län eller region som själva kommer fram till detta, säger Stefan Attefall.

Sverige kommer alltså att delas in i betydligt färre nya länsstyrelse-områden, samtidigt som landstingen blir lika många som förut.

Ett län kommer alltså i framtiden att kunna innehålla flera landsting, säger utredaren Mats Sjöstrand.

– Ja, man har inte kommit fram politiskt och skapat de starka majoriteter som ju krävs för sådana här beslut. Jag har aldrig träffat politiker som vill gå fram med det här med 51 procents majoritet. Där vill man ha breda majoriteter, och man har inte kunnat komma fram till det, säger Mats Sjöstrand.

Då skulle exempelvis Jämtland och Västernorrland tillhöra samma länsstyrelse?
– De skulle kunna ha samma länsstyrelse, om det nu är det som blir förslaget.