Alla riksdagspartier visste om plan på vapenfabrik

3:03 min

Vi kan nu avslöja nya uppgifter om den saudiska vapenfabriken – det så kallade projekt Simoom.  Dokument som Ekot tagit del av visar att politiker från alla riksdagspartier redan våren 2010 informerades om det planerade bygget av vapenfabriken. Den hemliga promemorian visar också att FOI hittat ett nytt bolag som skulle driva projektet vidare sedan upplägget med bulvanföretagets övergetts.

Den promemoria som Ekot kommit över redovisades för Exportkontrollrådet, EKR, den 5 maj 2010. Den är skriven av Inspektionen för strategiska produkter, ISP, och visar i detalj hur projektet med den saudiska vapenfabriken ska gå vidare.

Det listas exakt vilka fabriksbyggnader som ska byggas, bland annat anläggningar för framställning av stridsdelar och anläggningar för framställning av flera typer av sprängämnen.

I den hemliga promemorian framgår att Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, ska stå för utbildning. Bland annat i hur stridsdelar framställs.

FOI ska också ha en övervakande roll genom att bedöma "projektets framskridande och leveranser".

Projektet med vapenfabriken bedöms pågå under fyra till fem år och vara värt upp till fyra miljarder kronor.

I EKR finns representanter från alla riksdagspartier. Det betyder alltså att information om projekt Simoom – planerna på att bygga en vapenfabrik i Saudiarabien – funnits hos samtliga riksdagspartier.

Det bekräftas också av att moderaten Björn Leivik, som var ledamot i rådet då uppgifterna presenterades.

– Det är ju frågor som varit uppe i EKR.

Nu syftar du på att Exportkontrollrådet fick information om projekt Simoom den 5 maj 2010?

– Ja, just det.

Och hur resonerade ni om det då?

– Ja, det var väl inte så mycket resonemang eftersom det fanns ett avtal mellan våra länder. Det var det som reglerade upplägget och det kunde inte vi ha några synpunkter på.

Ekot har tidigare avslöjat att eftersom regeringen ville att projektet med vapenfabriken skulle drivas av ett privat företag, så skapade FOI ett bulvanföretag där FOI på papperet bara skulle vara konsulter.

Och vad den hemliga promemorian – som vi offentliggör i dag – visar är att FOI hittat ett nytt bolag som ska leda projektet.

Grontmij AB heter det och är rekommenderat av FOI. Och precis som i det tidigare upplägget ska FOI vara åt konsulter åt såväl Grontmij som Saudiarabien.

– Där har FOI hela kommunikationsansvaret, så jag har inga kommentarer på det, säger Niklas Sörensen som är vice vd på Grontmij. 

Varför inte då?

– Nej, jag har inte. Det är de som har kommunikationsansvaret i den frågan. Det tänker inte jag ta på mig. Du får prata med generaldirektören på FOI.

Enligt våra källor har FOI fortsatt att vara delaktiga i planeringen av vapenfabriken åtminstone fram till i tisdags, då de hemliga planerna blev kända.

Fotnot: Våren 2010 var inte Sverigedemokraterna ett riksdagsparti och blev därför inte informerade.