Tolgfors otydlig om svensk inblandning

Försvarsminister Sten Tolgfors skrev igår i en debattartikel i Svenska Dagbladet att regeringspartierna är överens om att det inte ska byggas någon svensk vapenfabrik i Saudiarabien. Men när Ekots reporter får tag i Tolgfors är det oklart vad det betyder i praktiken.

– Vi är väldigt tydliga i artikeln att det finns inga möjligheter för FOI eller någon annan svensk myndighet att bidra till att bygga en vapenfabrik i Saudiarabien, säger försvarsminister Sten Tolgfors.

Så det kommer inte att byggas upp en anläggning där man tillverkar sprängämnen med svensk hjälp?

– I avtalet från 2005 handlar det om att modifiera….

Men det är en ganska enkel fråga som du kan svara ja eller nej på. Kommer FOI på något sätt medverka till att det byggs en anläggning som tillverkar sprängämnen och stridsdelar i Saudiarabien?

– Det finns inget sånt avtal.

Men du svarar fortfarande inte ja eller nej på den frågan.

– Nej och du bör rikta en del av dina frågor till en myndighet. Hur de tänker, hur de resonerar, jag känner inte till det.