RFSU

Manifestation med barnvagnar

På förmiddagen den 8 mars rullade en barnvagnsmarsch i Visby. Det var RFSU som arrangerade manifestationerna som en protest mot att 1000 kvinnor dör varje dag för att de blivit gravida och inte har tillgång till mödrahälsovård eller säkra aborter. Totalt anordnades 20 barnvagnsmarscher i hela landet.