Kvalitet på biofilm i Västerås

Västerås tillhör de städer i Sverige som har relativt god tillgång på kvalitetsfilmer på biograferna,  visar en studie från Svenska Filminstitutet. Som kvalitetsfilm räknas i studien de filmer som fått minst 3,0 i betyg av olika recensenter.

Bäst siffror vad gäller utbudet på kvalitetsfilm hade Stockholm och Malmö som hade premiär på 94 filmer vardera som fick gott betyg under år 2010.

Motsvarande siffra för Västerås var 85 filmer.

Det kan samtidigt jämföras med städer som Trollhättan och Halmstad som bara hade premiär på omkring 20 kvalitetsfilmer under 2010.