Norrbotten

Dödsfall granskas av Socialstyrelsen

En äldre kvinna som i höstas vårdades på den psykiatriska vårdavdelningen vid Sunderby sjukhus hittades kort efter sin utskrivning avliden i ett vattendrag. Nu ska Socialstyrelsen granska fallet.

Kvinnan skrevs in på den psykiatriska vårdavdelningen i september 2011 för depression, ångest och paranoida vanföreställningar. Under vårdtiden hade hon kontinuerlig kontakt med en kurator. I slutet av oktober skrevs kvinnan ut från vårdavdelningen och i början av november hittades hon avliden i ett vattendrag.

För att klarlägga om vården har brustit i kontakten med patienten har chefläkaren vid sjukhuset anmält ärendet till Socialstyrelsen för granskning enligt Lex Maria.