Analys: Ingen har påstått det Tolgfors dementerar

5:32 min

Försvarsministern Sten Tolgfors har både i en debattartikel och i Aktuellt närmast dementerat Ekots uppgifter, om svensk inblandning i en planerad vapenfabruk i Saudiarabien, men vad han faktiskt dementerar är otydligt. Ekots inrikespolitiska kommentator Inger Arenander ger en analys.

Hur ska man se på Sten Tolgfors dementi?

– Frågan är om han har dementerat, det beror på hur noga man närläser den här debattartikeln. Han dementerar att Sverige har planer på att bygga en vapenfabrik i Saudiarabien och han dementerar att det handlar om nyproduktion av vapen och inget av dessa två har någon påstått att det skulle handla om. Sedan säger han att regeringen inte har givit något mandat till FOI som går utöver avtalen som är grunden till samarbetet med Saudiarabien. Jag tycker att det är lite glidningar och oklarheter och man skulle vilja få svar på fler frågor.

Kommer vi att få det?

– Det får vi se. Det här ska granskas av konstitutionsutskottet nu. Bakgrunden är att ett avtal slöts med Saudiarabien, först 2005 av en socialdemokratisk regering och sedan förlängdes det 2010 av en moderatledd regering. Nu återstår den politiska utredningen, vem visste vad när och vad gjorde de då. Där finns det ingen klarhet än.

De senaste dagarna har vi hört alla skylla på varandra?

– Ja skylla på varandra kan man säga. De som försvarar det här samarbetet tycker att de avtal som slutits medger det. De som är kritiska till att det här avtalet slöts från början de är kritiska till hur det används. De senaste dagarna har vi sett att personer har sagt saker som sedan har kunnat dementeras. Vad försvardepartementet och des högsta ledning visst och i vilken mån de var involverade där finns det ingen klarhet än.

Hur tycker du att de har hanterat de här uppgifterna?

– Det finns en hel procedur för hur frågor om vapen och Exportkontrollrådet ska skötas i Sverige. När det gäller Exportkontrollrådet så kan man fråga sig vad får de säga, vad får de göra, vad kan de stoppa, på vilket sätt representerar de en parlamentarisk kontroll. Det verkar vara så att det mesta som sägs där är sekretessbelagt och ledamöterna tycker inte ens att de kan föra det vidare till sin partiledare om de tycker att det är kontroversiellt. Då kan man fråga sig vad är det här för typ av parlamentarisk kontroll när de inte ens får använda den information de får. Det är också svårt att kontrollera vad som har sagts i ett sådant här sammanhang för att parlamentarikerna alltid kan hänvisa till att det är sekretessbelagt. Då måste man ha uppgiftslämnare som Ekot har haft.

Där här har också visat på en spricka inom alliansen, vad händer inne i regeringen?

– Den sprickan har blivit känd för att Jan Björklund har berättat om den, men att det har funnits olika meningar om det här avtalet redan när det slöts 2005 det har varit känt. Till exempel tyckte Folkpartiet redan då att KU skulle granska om det här var lämpligt eller inte. Det ovanliga är att regeringspartierna offentliggör att de har olika åsikter. Men att de har olika uppfattning vad gäller vapenexport det är inte obekant.