UL satsar på bilpool

Upplands Lokaltrafik tänker satsa på en bilpool. Tillsammans med företaget Sunfleet bilpool startar UL inom kort ett projekt som ska erbjuda resenärerna ett kombinerat UL-kort och miljöbilpool. Målet är att minska användningen av tjänstebilar.

Projektet finansieras enligt UL av Trafikverket, och i projektet ingår ocksaå att mäta vad det här gör med koldioxidutsläppen och människors resvanor.