Ändra sekretessreglerna i Exportkontrollrådet

2:12 min

Folkpartiets ledamot i Exportkontrollrådet, EKR, Lennart Rohdin, som deltagit vid mötena då EKR informerats om planerna att bygga en vapenfabrik i Saudiarabien vill nu ändra sekretessreglerna. Han är frustrerad över att inte ha kunnat berätta om vad som föregick.

– Jag tycker att det är tokigt att det är på det sättet. Jag tycker att den diskussionen som har varit i samband med den här frågan visar ju problemen med den väldigt omfattande sekretessen som är kring den här hanteringen, säger Lennart Rohdin som är folkpartist och en av tolv ledamöter i Exportkontrollrådet, EKR.

Ledamöterna är politiker från alla riksdagspartier som ska kontrollera att Sverige följer reglerna när det gäller export av vapen till andra länder.

Lennart Rohdin vill lätta på den stränga sekretessen.

– Även dagordningen på våra möten är hemligstämplad och det gör att jag inte har den arkiverad i efterhand, säger han.

Men det råder lite olika uppfattning om hur långt sekretessen sträcker sig för politikerna som sitter Exportkontrollrådet.

Björn Leivik, Moderaterna, som satt i EKR fram till förra året är förvånad över att andra partier är förvånade över Ekots uppgifter.

– Det är ju frågor som har varit uppe i EKR. I och för sig ska man inte diskutera de frågorna med någon utomstående och jag kan förstå att man inte har fört någon öppen dialog. Gäller det regeringsbeslut och ifrågasättande av det så måste man naturligtvis ta de kontakter som behövs, säger han.

Syftar du på att Exportkontrollrådet fick information om projekt Simoom den 5 maj 2010?

– Ja, just det.

Socialdemokraten Lars Johansson, som sitter i Exportkontrollrådet, menar att det är upp till honom att avgöra vad och till vem han för vidare den sekretessbelagda informationen han får ta dela av och ser inga möjligheter att ändra på sekretessreglerna.

– Jag tror inte att man kan ändra de sekretessreglerna eftersom man har affärsavtal.

Men är det upp till varje parti och varje ledamot att avgöra?

– Det får varje ledamot avgöra efter sitt eget omdöme.

Hur har du gjort i det fallet?

– Det bestämmer jag själv och det tänker jag inte offentliggöra, svarar socialdemokraten Lars Johansson.