Utbildning i demokrati

4:06 min

Under kriget i Libyen spelade kvinnorna en stor roll. Deras gärningar har hamnat helt i skuggan av de stridande rebellernas, men många kvinnor bildade organisationer som tog hand om skadade, löste logistiska problem, ordnade mat, tog hand om flyktingar och gömde eftersökta rebeller. Flera av kvinnoorganisationerna finns kvar och arbetar nu med att utbilda kvinnor i demokrati. Vår utsände Johan-Mathias Sommarström har träffat två av ledarna för en kvinnoorganisation i den stora Tripoliförorten Janzour. 17-timmen