Vindötunneln öppnas senare

Reparationen av Vindötunneln på väg 160 mellan Orust och Vindön drar ut på tiden och tunneln kommer inte att kunna öppnas för trafik som det var tänkt den 5 april. I stället planeras återinvigningen av tunneln till den 18 april. Anledningen till att arbetet drar ut på tiden är att vägverket beslutat sig för att sätt upp mitträcke mellan de båda körfälten i tunneln, något som inte fanns med i planerna från början.