KÄRNKRAFTSSÄKERHET

Skarp kritik i Tyskland mot svenska Vattenfall

2:41 min

Det statligt ägda energiföretaget Vattenfall får skarp kritik i Tyskland för att företaget lät bli att rapportera att man hittat sönderrostade stålfat med lågstrålande kärnavfall i. Tyska lokalpolitiker vill nu att myndigheterna på grund av detta stoppar Vattenfall från att driva kärnkraftverk i Tyskland. Vattenfall erkänner att man brustit i informationen.

På det Vattenfallägda stängda kärnkraftverket Brunsbüttels har tillsynsmyndigheten hittat sönderrostade stålfat med lågstrålande kärnavfall i. Ingen radioaktivitet har dock läckt ut.

Kritiken från tyska politiker gäller att Vattenfall underlåtit att rapportera detta till myndigheterna trots att man visste om det redan i december. Lokalpolitiker vill nu att Tyskland ska dra tillbaka Vattenfalls tillstånd att driva kärnkraftverk i Tyskland. Delstatspolitikern Robert Habeck, gruppledare för de Gröna i Landtag i Kiel, kräver att Vattenfall förbjuds att driva kärnanläggningar. Så här sa han i den tyska public service tv-kanalen NDR.

– Vi känner ju igen det här från tidigare. I lagerområdena Asse och Gorleben hade man ju bara tippat radioaktivt material rakt ner i schaktet. Vattenfall har upprepade gånger underlåtit att informera allmänheten eller informerat felaktigt. Därför anser jag att Vattenfall inte är en pålitlig kärnkraftsoperatör. De underskattar gravt vilka risker som finns med kärnkraft och även hur känslig allmänheten är för säkerhetsfrågor. Därför borde man ta ifrån Vattenfall godkännandet att driva kärnkraftverken Krümmel och Brunsbüttel, säger Robert Habeck från för de Gröna.

På Brunsbüttels område förvaras omkring 500 fat med lågstrålande kärnavfall i underjordiska kaserner. Just nu håller man på att flytta faten till en annan lagringsplats i en nedlagd gruva. De sönderrostade faten hittades inne på kärnkraftverket Brunsbüttels område efter en rutinkontroll av kontrollmyndigheten TÜV Nord. De hittade i januari ett tomt fat som var helt sönderfrätt av rost. På grund av detta inleddes vidare kontroller av området, som visade på fler rostanfrätta fat.

Trots att Vattenfall vetat om de trasiga faten sedan i mitten av december förra året har de inte rapporterat det till myndigheterna. Vattenfall medger i dag att informationen brustit och att det är oacceptabelt. Nu har företaget tillsatt en utredning för att ta reda på var det brustit, säger Ivo Banek som är informationschef på tyska Vattenfall.

– Vi har inte hela bilden än, men det verkar inte som att den interna informationen fungerat. De inom organisationen som skulle bli informerade har inte blivit det. Just nu undersöker vi vem som informerade när. Sedan får vi se vilka åtgärder som måste göras för att säkerställa att vi får direkt information i framtiden. Vi beklagar att det inte var så i det här fallet, säger Ivo Banek som är informationschef på tyska Vattenfall.