Fiberutbyggnad

Bidrag kan ge fiber i glesaste socknarna

3:46 min

Ett bidrag på 27 procent till de föreningar som har längre sträckor och berg att gräva sig fram igenom kommer nu att hjälpa de mest glesbefolkade socknarna att ändå få bredband via fiber. Dessutom förenklas bidragsansökningarna.

Det kan komma att satsas mer offentliga medel på fiberutbyggnaden på Gotland. Det tidigare stödet till fastighetsägarna var på 2000 kronor till alla som ansluter sig till fibernätet. Detta kommer att finnas kvar.

Men för de föreningar som har längre sträckor och berg att gräva sig fram igenom kommer nu att också kunna få räkna på ett stöd på 27% för grävnings och tomrörsläggning. Den mest fördelaktiga beräkningen för fiberföreningarna kommer att användas.

Förslaget kan nu hjälpa de mest glesbefolkade socknarna att ändå få bredband via fiber. Tomas Grafström på Fårö hoppas att det nya grävbidraget kan hjälpa dem att nu åter börja räkna på fiberläggning av ön.

Anne Ståhl Mousa som är bredbandsansvarig i Region Gotland berättar att förslaget nu skall presenteras för Regionstyrelsen men att arbetsutskottet varit mycket positiva. En förenkling av ansökningsprocessen är också på gång.

Många intresserade hade kommit till fibereventet i Lövstas gymnastiksal och klockan 16 när dörrarna öppnades för allmänheten fylldes lokalen. Eter var på plats och har pratat med några om den nya väckelserörelse som fiberläggningen på Gotland startat.

Idag är 7000 uppkopplade i de gotländska tätorterna och cirka 1100 på landsbygden. Under 2012 beräknas ytterligare 7300 kunna kopplas upp (i 23 föreningar som omfattar 31 socknar) Under 2013 kan ytterligare 19 socknar komma till med drygt 4000 anslutningar. Då återstår ungefär 3-4000 fastigheter som kan komma att anslutas mellan 2015 -2017.