Kronoberg

Kollekt en dyr affär för kyrkan

1:22 min

Att fler och fler banker inför kontantstopp ställer till problem, inte bara för allmänheten utan också för exempelvis ideella föreningar och kyrkoförsamlingar. Bara i Växö tvingas kyrkan betala tusentals kronor i avgifter varje år för att ta hand om sina kollektpengar.

– Vi tycker inte det är bra naturligtvis, men vi har inget annat val i dag, säger Liselotte Lindstrand, församlingskonsulent i Växjö domkyrkoförsamling.

I takt med att banker slutar hantera kontanter tvingas ideella föreningar och kyrkoförsamlingar till exempel som är vana att gå till banken med sina korv- eller kollektpengar varje vecka, hitta nya lösningar. Något som också kostar pengar. I en del församlingar får man till och med in mindre pengar i kollekt än vad det kostar att hantera kollektpengarna.

– Det är ju tråkigt, men det kostar ju pengar att hantera detta och vi får ju ta det helt enkelt, så är det.

Flera tusen
Inom Växjö kyrkliga samfällighet där 14 församlingar ingår sköts kollekthanteringen numera av ett säkerhetsföretag. Det kostar flera tusen kronor om året, men betalas centralt och inte med församlingarnas kollektpengar.

För något år sedan köpte domkyrkan i Växjö in en kollektomat, där kan besökare ge en slant till välgörande ändamål med sitt betalkort. Och ett skäl var just att försöka få in mer kollekt den vägen istället för kontanter via håven. Men hittills har det fungerat sådär, säger Liselotte Lindstrand.

Höga kostnader
– Det har ju inte fungerat jättebra tycker vi, utan vi skulle ha kunnat informera mer om att kollektomaten finns här.

Men trots de höga kostnaderna för att ta hand om kollekten är det absolut inte tal om att slopa den, säger Liselotte Lindstrand.

– Nej, vi tycker att det här är en viktig ritual i vår liturgi i gudstjänsten, och den vill vi helt enkelt ha kvar.

Lena Gustavsson
lena.gustavsson@sverigesradio.se