Greenpeace i Arvliden igen

Greenpeace engagerar sig åter i Sorseleskogen Arvliden. Området bör skyddas i ett reservat tycker Greenpeace
Som stöd har Greenpeace gjort en egen undersökning. Rapporten beskriver en rad sällsynta växter och speciellt artrika miljöer av en typ som man menar det finns för lite av i fjällskogsreservaten. Arvliden skulle kunna bli som en korridor av gammal skog mellan Vindelfjällens naturreservat i öster, och ett område västerut på Blajkfjället, tycker Greenpeace.