Deadline närmar sig för Grekland

1:26 min

I kväll står det klart om det avgörande villkoret för ett nytt räddningspaket till Grekland har uppfyllts. Då går tidsfristen ut för deltagande i den privata sektorns skuldavskrivning till landet.

Klockan nio i kväll stängs möjligheterna för de privata bankerna att ansluta sig till den så kallat frivilliga nedskrivningen av fordringarna på Grekland.

Uppgörelsen innebär att cirka 75 procent av fordringarna på Grekland skrivs av genom att existerande statsobligationer ersätts av nya med längre löptid och med en ränta som är lägre än den som obligationerna ger i dag.

Totalt kommer Greklands enorma statsskuld att minskas med drygt 100 miljarder euro genom nedskrivningen

Utan en sådan uppgörelse, kommer eurozonen inte att godkänna det nya räddningspaketet till Grekland. Utan en sådan nedskrivning finns det nämligen ingen möjlighet att få ner Greklands statsskuld till hanterbara nivåer.

Det finns en kritisk gräns för hur många som behöver ansluta sig, för att nedskrivningen ska bli av: Minst tre fjärdedelar av långivarna måste säga ja. Då har Grekland nämligen möjlighet att besluta om en lagändring som tvingar på de övriga långivarna samma förlust.

Enligt anonyma källor till flera grekiska medier i dag, har den gränsen passerats i dag, fler än 75 procent av långivarna har sagt ja.

Men om det skulle bli så, blir det ändå en avgörande dag för Grekland i morgon.

Då ska euroländerna diskutera om Grekland har uppfyllt den långa lista med krav som eurogruppen satt upp som villkor för nästa utbetalning av räddningspengar till Grekland.