Viktig upptäckt om varför reumatism uppstår

2:30 min

Forskare i Lund kan ha hittat en förklaring till varför en viss typ av reumatism uppstår. Upptäckten öppnar upp för både bättre diagnostik och behandling. Enligt Jonatan Leffler, biomedicinare vid Lunds Universitet, är det en betydelsefull upptäck.

– Jag tror den är viktig dels på grund av att den visar på en mekanism hos de här patienterna som man inte känt till tidigare och hur det kan bidra till deras sjukdom. I och med att man vet det här nu så kan man bättre inrikta sättet man behandlar patienten på, säger Jonatan Leffler.

Det handlar om den reumatiska sjukdomen SLE som 6 000 personer lider av idag.

90 % av dem är kvinnor. Kroppen attackeras av det egna immunförsvaret och hittills har ingen kunnat förklara varför:

– De blir trötta, de får inflammatoriska problem i till exempel leder, njurar, hudutslag.

Forskarna har funnit att olika immunsystem i kroppen bidrar till sjukdomen SLE. Ett av immunsystem reagerar på främmande bakterier och virus i kroppen genom att immunförsvarets celler kastar ut ett nät av DNA och proteiner som förgör inkräktarna.

Cellerna dör efter fullgjort uppdrag och i normala fall röjer kroppen upp genom att bryta ner de döda cellerna.

Hos de svårast sjuka SLE-patienterna sker inte detta. Ett annat eller parallellt immunsystem reagerar då på alla döda celler som finns kvar och blir lite för aktivt, vilket sig hindra nedbrytningen av alla döda celler.

– Vilket då bidrar till en ond cirkel av ohämmad inflammation i de här patienterna.

Reumatiska sjukdomar omfattade från början endast ett par diagnoser, men har nu blivit en sjukdomsgrupp på nära hundra olika sjukdomar.

I dag har uppskattningsvis minst en miljon svenskar någon reumatisk sjukdom.

SLE är enligt forskarna en reumatisk sjukdom med många ansikten genom att den har en spridd sjukdomsbild i hela kroppen:

– Det vi har hittat nu är att vi bättre kan diagnostisera de här patienterna.

Forskarna har alltså upptäckt de svårast sjuka SLE-patienterna saknar förmågan att bryta ner döda celler efter en infektion och det i sin tur leder till allvarliga inflammationer i kroppen.

Nu skall man ta reda på varför det är så. Samtidigt inleds jakten på ett läkemedel som skall hjälpa kroppen att röja undan de döda cellerna.

– Kan man hjälpa de här patienterna med den här uppröjningen så kan det absolut bidra till att de får en mildare sjukdom, säger Jonatan Leffler.

Studien är publicerad i Journal of Immunology.