Trångt på Mullsjö Gymnasium

Mullsjö gymnasieskola är så populär att skolan har svårt att ta emot alla elever som vill studera där.
36 elever har sökt sig till Mullsjö gymnasieskola - skolan har bara 30 platser. Men nu har barn- och utbildningsutskottet i Mullsjö ändå beslutat att alla sökande elever kommer att få börja på skolan.