Skogen tåligare än man trodde

Skogen är inte så känslig för försurning och övergödning som man befarat. Det visar utvärderingen av Skogabyförsöket, i Laholms inland.
Vid Skogabyförsöket har man utsatt träden för fem gånger så stora mängder svavel och kväve som förts in med luftföroreningarna, och träden har varit avsevärt mer motståndskraftiga än man hade räkant med. Minst lika stor betydelse för tillväxten har tillgången på vatten under den tid på året som träden växer, visar undersökningarna. Så länge träden växer kan de binda stora mängder kväve, kväve som dock frigörs vid stora avverkningar, framgår av utvärderingen, liksom att aluminium frigörs ur försurad mark. Skogabyförsöket har till stora delar bekostats av Naturvårdsverket, och kom till efter larmen om skogsdöd i Europa i slutet av 80 talet.