Ambulansväntan längre i Heby än i Uppsala

Hebyborna får vänta nästan dubbelt så länge på ambulansen än uppsalaborna. Det visar siffror från Sveriges kommuner och landsting, SKL, som bland annat tittat på hur lång tid det i snitt tar från det att larmsamtalet kommer in till att ambulansen är på plats. I Uppsala tar det i snitt ungefär 10 minuter medan det i Heby tar 20 minuter.

Orsaken till att väntetiderna är så olika är att Uppsala i huvudsak är tätortskommun medan det finns mera landsbygd i Heby, säger verksamhetschefen för ambulansvården till Uppsala nya tidning. Han säger också att man ser samma mönster i andra delar av landet.