Tolgfors fick kännedom om vapenfabrik 2010

2:02 min

Försvarsminister Sten Tolgfors erkänner nu via sin pressekreterare till
att han informerats om FOI:s planer på vapenfabriken i Saudiarbien. Han har också fått information om planerna på att använda ett bulvanföretag, SSTI, för samordning av projektet.

Ekot har upprepade gånger de senaste dagarna frågat försvarsminister Sten Tolgfors vad han känt till om bulvanföretaget SSTI - men han har inte velat kommentera frågorna.

Till Svenska Dagbladet har Tolgfors stab tidigare uppgivit att han informerades om bolaget så sent som den här veckan. 

Det som tidningen nu kan slå fast är att försvarsministern informerades av sin statssekreterare om bulvanföretaget SSTI:s roll i planerna för vapenfabriken redan för två år sedan.

Det stämmer alltså inte att han informerades om SSTI så sent som där här veckan, vilket han tidigare sagt i intervjuer.

Enligt Ekots uppgifter informerades försvarsdepartementet redan i mars 2009 om SSTI:s roll i planerna på vapenfabriken. Informationen kom i en skrivelse från FOI:s generaldirektör Jan Olof Lind till Försvarsdepartementet som Ekot publicerade i tisdags. Av skrivelsen framgår att SSTI planeras leda projektet och att FOI ska agera konsulter.

Enligt artikeln i Svenska Dagbladet fick regeringskansliet också ta del av den promemoria som föredrogs i exportkontrollrådet i maj 2010 som Ekot publicerade i går. I promemorian fanns en detaljerad redogörelse för planerna på vapenfabriken.

Enligt deltagarlistan från mötet som Ekot fick ta del av i går kväll var även tjänstemän från regeringskansliet närvarande.

Regeringen erkänner i artikeln i Svenska Dagbladet nu också att man fattat beslut om att låta FOI teckna ett avtal med Saudiarabien som konsulter i anslutning till vapenfabriken.

Beslutet togs sommaren 2008 enligt de handlingar som Ekot har tillgång till. FOI:s skulle ge råd till det saudiska försvarsministeriet och agera konsult till de svenska företag som ville bygga den militära anläggningen.

Att beslutet är fattat bekräftas till Svenska Dagbladet av försvarsministerns pressekreterare Michael Östlund.