Reinfeldt gav FOI uppdraget om Saudivapen

2:43 min

Det var regeringen Reinfeldt som beslutade att ge FOI tillåtelse att skriva ett projektavtal för att hjälpa Saudiarabien med vapenfabriken. Beslutet togs på ett regeringssammanträde den 20 november 2008, där Fredrik Reinfeldt var ordförande, och där även statsråd från Folkpartiet och Kristdemokraterna var med.

Försvarsminister Sten Tolgfors (M) har de senaste dagarna försökt tona ner regeringens roll i projekt Simoom, alltså planerna på att hjälpa Saudiarabien att bygga en vapenfabrik.

I en debattartikel skrev han exempelvis att regeringspartierna är överens om att det inte ska byggas någon svensk vapenfabrik i Saudiarabien. I SVT:s Aktuellt fick han frågan vad det betyder.

Du har i dag också skrivit att regeringspartierna är överens om att det inte ska byggas någon vapenfabrik i Saudiarabien. När träffade ni den överenskommelsen?

– Det förs ständiga diskussioner kring detta, svarade Sten Tolgfors.

Jan Björklund kände inte till det i går. Är det någon överenskommelse som ni har träffat i dag?

– Det har förekommit oerhört mycket spekulativa uppgifter i media de senaste dagarna. Det är knappt man hinner kommentera dem alla.

Men beslutet om, när regeringspartierna blev överens om att det inte ska byggas någon fabrik i Saudi, det kom i dag?

– Den frågan har då, vill jag vara tydlig med, inte varit aktuell, för det finns inga sådana avtal, svarade Sten Tolgfors.

Det vi nu kan avslöja är att efter att FOI lämnat över en förstudie till Saudiarabien om vapenfabriken beslutade regeringen på ett regeringssammanträde den 20 november 2008 att låta FOI gå vidare och förhandla fram ett projektavtal.

I beslutet står det: "FOI bemyndigas vidare att under forskningsavtalet med berörd saudisk myndighet förhandla ett projektavtal om deltagande som konsult för att Saudiarabien självt ska kunna skapa en säker hantering av explosivämnen i landet utifrån svensk kunskap och svensk modell, samt att renovera och modifiera befintliga anti-tankvapen".

Beslutet citeras i en handling som Ekot publicerat på webben i tisdags.

Vi vet vilken beteckning beslutet har (FO:2008/3004/MIL) och ringde upp kanslisekreteraren på försvarsdepartementet för att få reda på var och när beslutet togs och vilka som var närvarande.  Det visar sig att beslutet togs på ett regeringssammanträde den 20 november 2008.

– Då var Fredrik Reinfeldt med, ordförande, som han brukar vara, Odell, Leijonborg, Larsson, Carlgren, Hägglund, Carlsson, Borg, Malmström, Sabuni, Billström, Tolgfors och Björling, säger kanslisekreteraren.

Förutom statsminister Reinfeldt och försvarsminister Tolgfors var alltså flera representanter för Folkpartiet och Kristdemokraterna närvarande på mötet. Det är partier som under lång tid har varit kritiska till samarbetet med Saudiarabien.