FOI-chefens uttalanden ifrågasätts av de anställda

2:22 min

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, spelar en central roll i det vapensamarbete mellan Sverige och Saudiarabien som Ekot berättat om de senaste dagarna. FOI:s skulle vara konsulter åt det saudiska försvarsdepartementet i bygget av en vapenfabrik projektet kallas Simoom.

Generaldirektören för FOI, Jan-Olof Lind, får nu frågor av myndighetens egen personal om varför han ljuger om FOI:s roll.

– Vi har i dag inget avtalsbundet projekt med landet, så jag har ingen kommentar, eftersom vi inte har något projekt med dem, sa Jan-Olof Lind i tisdags, när Ekots reportrar bad om kommentarer till FOI:s roll i det så kallade projekt Simoom.

Projektet är ett samarbete mellan Sverige och Saudiarabien, där FOI skulle vara konsulter vid bygget av en vapenfabrik i Saudiarabien.

Har ni haft något projekt som hetat Simoom-projektet, med Saudiarabien?

– Svaret är nej.

Ni har inte haft det?

– Svaret är nej.

När Ekot visat dokument, bland annat ett från den 25 mars 2009, där Jan-Olof Lind själv begär tillstånd för FOI av försvarsdepartementet att ingå ett så kallat projektavtal med den saudiska regeringen om rådgivning, ville han inte kommentera med hänvisning till sekretess.

Dagen därpå, i onsdags, framträdde Jan-Olof Lind i SVT och sa att FOI varken hade några pågående projekt med Saudiarabien, eller att de aldrig hade påbörjat några.

– Vi har inga pågående projekt med landet i fråga.

När stoppades det då?

– Vi har aldrig påbörjat några.

Nästa dag, i torsdags, fick myndighetens anställda chatta med sin chef på internnätet. Han fick frågor som: "Varför ljög du i går i Rapport om att inga projekt med Saudiarabien har påbörjats" och "Vi har ju haft projekt mot Saudiarabien och många medarbetare har lagt ner mycket arbete under lång tid för att få uppdraget Simoom, varför förnekar du detta i tv? Är det inte viktigt att stå för vad vi gör?"

Generaldirektören svarar sina anställda att han är förhindrad att kommentera diskussioner som hänför sig till det avtal som slutits mellan Sverige och Saudiarabien.

Generaldirektören Jan-Olof Lind förklarade också i SVT att han personligen stoppat upplägget med att ett externt företag, SSTI, lett av en tidigare FOI-anställd, skulle leda samarbetsprojektet med Saudiarabien.

– Det är nu två år sedan jag fattade beslut om att ett sådant upplägg inte är aktuellt. Det är inget som jag då beslöt mig för att ta ansvar för.

Jan-Olof Lind refererar till ett beslut i februari 2010.

Men i den hemställan han undertecknat till regeringen, i mars 2009, om att få skriva kontrakt med saudierna om ett projektavtal, redogör han för att det övergripande projektet kommer att ledas av det svenska företaget SSTI, tillsammans med ett saudiskt företag.