Tolgfors: "Inget gällande projektavtal med Saudi"

1:12 min

Försvarsminister Sten Tolgfors (M) höll i dag presskonferens om det militära samarbetet med Saudiarabien.

– Det finns inget gällande projektavtal mellan länderna, upprepade Sten Tolgfors flera gånger under pressträffen där stämningen stundtals blev upprörd i samband med journalisternas frågor.

-- Jag har varit tämligen begränsad i mina svar de senaste dagarna eftersom jag är bunden av sekretess. En del frågor har krävt att jag ska kunna lämna svar som har varit sekretessbelagda, det kan jag inte göra, sade Tolgfors till det samlade pressuppbådet när han inledde presskonferensen.

Tolgfors har nu gått igenom med sitt departement vad han kan säga och har därför kallat till presskonferens.

Försvarsministern gick vidare igenom lagstiftningen på området samt redogjorde länge för de berörda myndigheternas uppgiftsområden och vilka departement de råder under. Det vill säga att FOI råder under försvarsdepartementet och ISP under utrikesdepartementet.

Det finns två led, betonade Tolgfors; vad kräver regeringsbeslut och vad gör företag och myndigheter efter tjänstemannabeslut.

– Allting som regeringen gjort ligger inom ramen för exportlagstiftning och det MOU som gällt sedan 2005.

– Det finns inget projektavtal, vilket skulle krävas för ett samarbete. Det finns ett MOU men det finns inget projektavtal, betonade Tolgfors upprepade gånger.

Ett MOU som alltså innebär ett ramavtal mellan länderna.

Frågan om att företaget SSTI:s vd också var myndigheten FOI:s representant i det här sammanhanget kom upp på presskonferensen: Är det rimligt att en generaldirektör inte vet att det är en annan medarbetare på myndigheten som leder ett företag som är involverad i ett projekt som gäller flera miljarder?

– Tveklöst måste varje enskild myndighet bedöm det här självständigt. Jag vill bekräfta det du säger, det här kräver på flera punkter sin genomgång. Men svaren på de här frågorna finns inte, som det ser ut nu, svarade Tolgfors och tillade att regeringskansliet inte haft insyn i hur myndighetens tjänstemän resonerat.

När Tolgfors fick frågor från Ekots reportrar om FOI ska få teckna ett projektavtal där de ska vara konsulter för en anläggning där man ska tillverka stridsdelar hettade stämningen till.

– Våra uppgiftslämnare säger att det är nära förestående, sade Ekots Bo-Göran Bodin.

– Den informationen har inte jag. Den senaste tiden har det pågått tekniska samtal på sin höjd. Jag har ingen information som säger att det skulle vara nära förestående, tvärtom så tror jag att det är alldeles uppenbart efter de senaste dagarna att den politiska viljan för detta inte finns, svarade Sten Tolgfors.

Försvarsministern fick också frågan om hur han vill kommentera att Vänsterpartiet kräver hans avgång. Han passade då på att ge även andra partier kritik för sitt agerande sedan de här uppgifterna kommit fram.

– De besked jag lämnat har varit korrekta, de besked de andra partierna lämnat om att de inte har varit informerade har inte varit korrekta, sade Tolgfors som svar på frågan.