Få kvinnor i kommunernas topp

Det är dåligt ställt med jämvikten mellan kvinnor och män i ledningen för landets kommuner. En kartläggning som tidningen Kommunaktuellt har gjort visar att bara knappt 15 procent av landets högsta kommunala chefer är kvinnor.
Kartläggningen gäller kommundirektörer, kommunchefer och kanslichefer, i de fall när de är högsta tjänsteman i kommunen. I år finns 43 kvinnor bland kommuntopparna. Det innebär en ökning med 3 kvinnor på 3 år. Sämst är det i kommunerna i norra Sverige, där det finns 4 kvinnliga topptjänstemän av totalt 54. Däremot är andelen kvinnor stor i Bergslagens kommuner. I Västerås, Hallstahammar, Köping, Skinnskatteberg, Smedjebacken och Hedemora är kommunernas chefer kvinnor.