Mindre anslag till studiecirklar

Det finns stora risker att de som verkligen behöver få gå i studiecirklar inte har råd att göra det. Det säger Bo Zetterlund som är konsulent på Örebro Bildningsförbund.
Kommunala och statliga anslag till studieförbunden minskar stadigt. De senaste 7 åren har de kommunala bidragen i länet minskat med i genomsnitt 30 procent. En av effekterna blir att kursavgifterna höjs och det är inte bra, menar Bo Zetterlund: - Risken är att de med låga inkomster som kanske bäst behöver kurserna inte har råd att gå. Och det stämmer ju inte överrens med vårt uppdrag.