Reinfeldt: Vårt välstånd bygger på handel

1:05 min

Beslutet av regeringen 2008 att FOI, Försvarets forskningsinstitut, skulle bli konsult för att Saudiarabien skulle kunna utveckla och renovera pansarvärnsvapen, ligger helt i linje med det avtal som skrevs under 2005. Det säger nu statsminister Fredrik Reinfeldt (M).

– Alla beslut som regeringen fattar, fattas baserat på att det är inom ramen för det samarbetsavtal som vi har med Saudiarabien. Så länge vi har den typen av avtal, möjlighet att agera i enlighet med det avtalet, och så länge vi håller oss inom lagar och regler. Det är det som regeringen har gjort.

Men varför är det bra? Är det bra för Sverige?

– Ni kommer aldrig få mig att darra på manschetten när det gäller det som ger jobb, det som ger exportinkomster till Sverige. Sverige har byggt sitt välstånd, sin rikedom, våra möjligheter att ha bra sjukvård, bra välfärd, på att vi handlar med andra länder. Det är det vi har diskuterat under en lång stund, hur små, öppna ekonomier ska kunna klara den konkurrensen.