Tolgfors vill utreda FOI:s ansvar för bulvanbolag

2:49 min

På en välbesökt presskonferens i eftermiddags ställde försvarsminister Sten Tolgfors en rad frågor om FOI:s agerande i affären om den saudiska vapenfabriken. Sten Tolgfors säger nu att det måste utredas vilket ansvar FOI:s generaldirektör har för bulvanföretaget SSTI.

Sten Tolgfors var kritisk mot att FOI gått för fort fram och tecknat avtal med saudierna, avtal som inte var sanktionerade av regeringen.

Han ville också utreda det bulvanföretag, SSTI, som under en tid var tänkt att leda projektet.

Generaldirektören för FOI informerade regeringen redan i mars 2009 om att SSTI skulle leda projektet. Först ett år senare stoppades det.

– Det skedet vi är i nu är att vi har bett dem återkomma med underlag. Vi har också sett i debatten den senaste tiden hur personer med koppling till företaget har spekulerat en del, har lämnat en del besked med frågetecken om finansiering av bolaget. Då är det bra om FOI till exempel gör körningar, säger Sten Tolgfors.

Men tror du på honom när han säger att det tar ett år för honom att upptäcka att det är en nära medarbetare till honom som driver det här bolaget?

– Jag har ingen grund för att säga något annat nu. Men det jag har grund för att säga är att vi har begärt att de själva ska gå till botten med den här frågan.

Något helt säkert svar på om FOI kommer att få hjälpa saudierna med vapenfabriken, alltså tillverkning av sprängämne och raketbränsle till anti-tankvapen, blev det inte. Detta även om Sten Tolgfors gav intryck av att det politiska intresset minskat något.

– Det är väl rätt uppenbart att det inte finns ett politiskt stöd för den sortens verksamhet som det talas om, en byggnation av fabriker och liknande.

Presskonferensen med försvarsminister Sten Tolgfors kom annars att handla ganska mycket om ordval. Det ska inte byggas någon svensk vapenfabrik, sa Sten Tolgfors. Det FOI eventuellt ska hjälpa saudierna med är inte att tillverka nya missiler, utan att ladda gamla. Men han sa inte att slutresultatet är det samma: en fungerande missil.

Vad är det för skillnad mot att göra vapen?

– Jag behöver inte kommentera den frågan.

Vad är slutprodukten?

– Slutprodukten är säkrare, existerande  ammunition till exempel. Det är en kunskap som gör att saudierna själva kan ta hand om sin materiel.

Så det blir inga missiler av det här?

– Missiler eller inte, det är mer en teknisk bedömning. Det blir inte något annat än det var innan, såtillvida att det är existerande ammunition.

Det blir en fungerande missil istället för en icke-fungerande missil. Det är en viss skillnad kanske?

– Eller så blir det en som är säker att hantera så att vi inte får olyckstillbud eller liknande, säger försvarsminister Sten Tolgfors (M).