Taxi kompenseras av landstinget

16 taxibolag i Sörmland kommer att få mer ersättning från landstinget på grund av ökade kostnader för drivmedel.
Det skriver Eskilstuna-Kuriren. Taxiföretagen har länge krävt mer i ersättning eftersom priset på bensin och diesel har ökat mer än konsumentprisindex (KPI). Ett avtal mellan parterna kommer att tecknas inom kort. Men hur mycket ersättning blir och vad det kostar skattebetalarna är fortfarande oklart.