Regeringen tvingas ta större grepp på gruvfrågor

1:30 min

Regeringen kommer att åka på ett nytt bakslag i riksdagen nu i veckan. Det är oppositionens ledamöter i näringsutskottet som kräver att regeringen tar större hänsyn till exempelvis miljöfaktorer i politiken som ska styra gruvnäringen.

– Vi tycker att det är viktigt att den här mineralstrategin har en stor bredd och inte bara ett näringslivspolitiskt perspektiv, utan också belyser moderna miljökrav, satsningar på infrastruktur, kompetensförsörjning  och kommunernas förutsättningar att hantera en industri som anställer väldigt många människor på kort tid, men som kanske också avvecklas efter tio till 15 år, säger Jonas Eriksson (MP), vice ordförande i näringsutskottet.

Regeringen arbetar under det här året med att ta fram en svensk mineralstrategi för den svenska gruv- och mineralnäringen.

Men ledamöterna för oppositionspartierna i näringsutskottet är alltså inte nöjda med den inriktning som regeringen har tagit i den här frågan och kräver att regeringen tar fram ett samlat program för vad som ska gälla för gruv- och mineralindustrin.

På onsdag ska frågan upp till beslut i kammaren.

De borgerliga partierna har reserverat sig mot vad utskottet har kommit fram till. Johan Johansson (M), ledamot i näringslivsutskottet, förklarar den borgerliga hållningen.

– Anledningen till det är ganska enkel, nämligen att regeringen redan har påbörjat arbetet med att ta fram en mineralstrategi.

Enligt oppositionen är inte programmet tillräckligt omfattande vad gäller miljöhänsyn och infrastruktur, till exempel.

– Mineralstrategin handlar om att ta tillvara det fönster som finns öppet nu och utnyttja det höga marknadsprisläget, så att gruvor kommer igång. Jag tycker att de sparkar in en öppen dörr. Jag ser inte vad skillnaden är mellan vad regeringen redan jobbar med och deras förslag, säger Johan Johansson (M).