Begär 4 miljoner för brist på vatten och avlopp

Region Gotland vill inte ändra ordningen på vilka som ska få kommunalt vatten och avlopp. Det gör att en fastighetsägare i Ire vill att regionen ska betala 4 miljoner kronor i vite.

Det är en fastighetsägare i Ire som vill att statliga Va-nämnden ska se till att Region Gotland gräver ner vatten och avlopp till deras fastighet.

Om regionen inte gör det vill de att Va-nämnden ska kräva 4 miljoner kronor i vite.

Men regionen säger nej i sitt yttrande till Va-nämnden som tidigare beslutat att regionen ska se till att dom boende i Ireviken ska få vatten och avlopp.

Regionen skriver nu i sitt svar att det ekonomiska läget är ytterst ansträngt just nu vilket gör det svårt att påskynda utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppsnätet på ön.

Regionen anser också att man med länsstyrelsens goda minne inte ska göra någon omprioritering av utbyggnadsplanerna och lägga Ire-fastigheterna före några andra områden.

Ett annat problem regionen har är att det är brist på Va-ingenjörer som regionen har försökt att rekrytera.

Vitet på 4 miljoner kommenterar regionen så här: Det skulle ytterligare  minska möjligheterna att förbättra Va-situationen för gotlänningarna om regionen skulle tvingas betala ett sådant miljonbelopp i vite.