Björklund: Kände till plan på hjälp till vapenfabrik

Folkpartiledaren Jan Björklund kände till planerna på att Sverige planerade att hjälpa Saudiarabien att bygga en vapenfabrik. Det sa han i dag på Folkpartiets riksmöte. Däremot säger han att han inte visste om planerna på att ett bulvanföretag under en tid skulle planera projektet.

– Vår utgångspunkt är enkel, svensk försvarsmateriel ska få användas för att försvara frihet och demokrati, inte till att hota frihet och demokrati, sa Björklund.

Applåderna från Folkpartiets kommun- och landstingspolitiker som hade samlats i dag för att bland annat lyssna på Jan Björklund var övertygande.

Men frågan är hur enkelt det egentligen har varit för Folkpartiet att hantera det uppmärksammade avtalet med Saudiarabien.

Tidigare i veckan sade Jan Björklund att Ekots avslöjande om planer på en svensk inblandning i en vapenfabrik i Saudiarabien var en nyhet för honom, men eftersom det nu blivit känt att frågan har varit uppe på regeringssammanträden, förtydligade han i dag vad han faktiskt visste och inte.

– Vi fattade ett beslut i regeringen 2008 om att FOI inte får bygga en fabrik. Det som har påståtts i radio är ju att trots det ska det ha bildats ett bulvanföretag med påstådd nära koppling till FOI som trots allt har fortsatt att göra det som vi sade att FOI inte fick göra, och det var en nyhet.

Men FOI fick ju möjlighet att ha konsultuppdrag, så det gick ju Folkpartiet med på?

– Ja, det är riktigt, vi lever med det här avtalet från 2005.

Gjorde ni något konkret kring 2008 för att FOI inte heller skulle få ha någon konsultverksamhet?

– Det beslut vi fattade tog vi ju i enighet.

Men redan 2005, när avtalet slöts med Saudiarabien, begärde två folkpartister, Birgitta Ohlsson och Allan Widman, att konstitutionsutskottet skulle granska om avtalet var förenligt med lagen och med principerna för svensk utrikespolitik.

KU kom fram till att det inte fanns något att invända mot avtalet. Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet. Men Folkpartiets ledamöter såg alltså ingen anledning att protestera mot avtalet.

– Ja, det vet jag uppriktigt sagt inte. Den frågan får väl ställas till dem som satt i KU. KU har ju att granska om det är konstitutionellt rätt fattat och så, säger Jan Björklund.

De två folkpartisterna tryckte just på det att det strider mot den här idén att Sverige inte ska exportera till länder som inte är demokratiska, men det ställde sig folkpartisterna inte bakom i KU?

– Det är ju en fråga som inte avgörs i riksdagen, säger Folkpartiledaren Jan Björklund.