Historiskt reportage och brandfackla

2:41 min

Den nya Prinsessan Estelle har satt ljus på paret Estelle och Folke Bernadotte - Folke var brorson till Gustav V, gudfar till nuvarande Kungen, och blev mest berömd som mannen bakom de vita bussarna i andra världskrigets slutskede. Mindre känd är faktiskt hans våldsamma död på FN-uppdrag i Jerusalem år 1948. Kungafamiljen har sedan dess aldrig besökt Israel. "Mordet på Folke Bernadotte" är titeln på en ny bok av författaren Göran Burén. Den är ett historiskt reportage men också en brandfackla; ett försök att lyfta fram Folke Bernadottes minne.

Folke Bernadotte efterlämnade en dagbok. Om tiden som fredsmäklare i striderna mellan den nyutropade staten Israel och de omgivande arabländerna har han själv berättat, ända fram till sin död. Det är en mycket läsvärd skildring, med titeln Till Jerusalem, av de månader år 1948, under vilka Folke Bernadotte med frisk optimism tog sig an FN:s uppdrag för fred. Argument som "rätt ska vara rätt" gav han inget för, eftersom den enes rätt ofta var den andres fel. Han frustrerades av att de kringliggande arabländerna så hårdnackat vägrade att erkänna Israel när staten ändå fanns där. Han upprördes över flyktingarnas misär och att de inte tilläts återvända.

På båda sidor fanns krafter som fann hans olika medlingsförslag direkt hotfulla. Det sista kapitlet i dagboken skrivs av en kollega, och beskriver mordet. En skottsalva på nära håll, rakt i bröstet. En terrorstämplad judisk grupp tog på sig dådet. Ingen blev dömd. Idag är det preskriberat.

Göran Buréns bok pekar ut männen bakom mordet på Folke Bernadotte. Och det är heller ingen hemlighet, ens ingen nyhet: de skyldiga har framträtt offentligt i Israel, inte genast, men senare. Israels regering, som alltid fördömt mordet i de starkaste ordalag, visade sig ha nära band till några av de utpekade männen.

Även om polisarbete förvisso var svårt under de krigsliknande omständigheterna 1948, menar Burén att myndigheterna saboterade brottsutredningen – med avsikt. Hans slutsatser ur källmaterialet är att Sverige borde ha hållit Israel mer ansvarigt för vad som skedde.

Bokens titel - "Mordet på Folke Bernadotte" - låter som en spänningsroman, men stilen är påfallande lik en vanlig insändare: dock mer noggrann och långrandig. Burén hinner även ta upp de vita bussarna som han menar fått utstå orättvis smutskastning. Ärendet är tydligt: sätta hjälteglorian på plats på Folke Bernadotte.

Men vad skulle han själv ha tyckt om förslaget att upphöja honom till nationalhelgon? Min gissning, baserad både på den prestigelöshet han visar i sin egen dagbok, och på att han aldrig gillade den där "rätt ska vara rätt"-mentaliteten, är att han skulle ha sagt: "Det finns faktiskt viktigare frågor. Folk lider där ute."